Meet the team behind project OSL

Seeking EIC Accelerator Application

Geir Steiro takes on key position in SAS

Geir Steiro has accepted the position as head of Maintenance Production at SAS and has resigned as CEO of MSG Aviation. He will stay on in the company until the end of February and will then join MSG Aviation as a board member. The company is pleased with ensuring continuity and maintaining Steiro’s vast expertise.

The chairman of the board takes over

As of 1 February, Chairman of the Board Ove Trøen will take care of the operational management responsibility for the company as working Chairman of the Board until a new CEO has been recruited. The board has already initiated the search and is confident that the good positioning of the company and relationsbuilt over the recent years has established MSG an attractive workplace.

Full steam ahead

MSG Aviation receives considerable international attention, both from airlines and airports. In addition, the company has reached a number of important milestones in the past year.

More than NOK 40 million in new financing has been raised over the last six months.
Agreement on establishment at Oslo Airport Gardermoen has been signed.
Several skilled engineers have been hired and further recruitment work is underway.
A number of letters of intent on future customer relationships have been signed.
Agreements with internationally leading technology and consulting environments have been signed.
Letter of intent with potential suppliers has been signed.

MSG Aviation is developing according to plans. The main focus now is on quality assurance of concept and technology and choice of concept for the first facility to be built at Gardermoen. The company’s employees work with external, renowned industry and technology experts on this.

Any questions can be directed to the chairman of the board,
Ove Trøen, at 91644750 / ove.troen@msgaviation.com

EcoServices and MSG Aviation to explore cooperation to reduce emissions from aviation

Press release:

EcoServices and MSG Aviation to explore cooperation to reduce emissions from aviation

MSG Aviation and EcoServices have signed a letter of intent with the purpose of exploring how EcoServices’ established technology for washing aircraft engines may be used in MSG’s solutions for washing, de-icing and inspection of aircraft. The joint solution will reduce emissions and cost.

Following recent letters of intent with Avinor, Norway’s airport operator, the airlines Flyr and Norwegian as well as with Widerøe Ground Handling, MSG Aviation now signs its fourth letter of intent, bringing it one step closer to commercial launch.

EcoServices is a joint venture of ST Engineering and Pratt & Whitney and is the owner of the “EcoPower” brand and technology, which is established as a world-leading provider of washing services to aircraft jet engines with service locations spread around the globe. The company delivers services to both civil and military aviation.

“We look forward to collaborating with a company of EcoServices’ stature. For us this is a testament to MSG Aviation and our automated solution for aircraft washing, engine washing, de-icing and technical inspection. We look forward to launching our facilities, first at Oslo Airport Gardermoen and then at other locations in Norway and around the world,” said CEO Geir Steiro of MSG Aviation.

“MSG Aviation has a unique and highly sustainable solution that is very exciting to be a part of. We look forward to exploring our potential partnership with the goal of reducing global emissions from aviation and reducing cost for our customers,” said William Welch, President of EcoServices.

MSG Aviation has developed the world’s first automated solution for aircraft washing, de-icing and technical inspection, and can offer increased quality and significant environmental benefits through automation of services, reduced use of chemicals, and faster, more efficient, and consistent operations. For the airline passengers, this translates to less delays and reduced environmental impact.

More frequent and customised aircraft washing contributes to less air resistance and thus better fuel economy and reduced CO2 emissions. The washing also causes less wear on the aircraft, which in turn leads to lower maintenance costs. MSG Aviation also has a solution for engine washing that is important for the engines’ thermal power and performance. Overall, this will reduce fuel consumption and emissions by up to two percent. By washing the aircraft every 26 days, a reduction in fuel consumption of up to two percent is achieved.

The automated facility is now ready for use after a few years of research, development and testing of the prototype at Geiteryggen Airport in Skien. The solution has been developed with funds from the EU and Innovation Norway, among others.

Widerøe’s Flyveselskap og MSG Aviation inngår intensjonsavtale

Pressemelding

Widerøe’s Flyveselskap og MSG Aviation inngår intensjonsavtale:

Automatisert avising og vask av fly skal gi mindre utslipp og lavere kostnader

  1. desember 2021: Widerøe inngår intensjonsavtale med MSG Aviation om å benytte en ny løsning for mer miljøvennlig avising, vasking og teknisk inspeksjon av fly. Et pilotanlegg skal bygges på Oslo lufthavn noe som vil det bety reduserte miljøutslipp og kostnader, samt mer effektiv drift for flyselskapet.

Dialog om samarbeid har pågått mellom Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Ground Handling og MSG Aviation siden sistnevntes testanlegg ble oppført på Geitryggen i Skien.

Widerøe har som mål å bli et av de første flyselskap i verden som blir tilnærmet utslippsfrie, og iverksetter en rekke små og store tiltak for å redusere sitt klimaavtrykk.

MSG Aviation tilbyr grønnere og smartere løsninger for avising, vasking og teknisk inspeksjon av fly. Widerøe er nå et av flere norske flyselskap som har inngått intensjonsavtale med selskapet. Løsningen vil kunne bli et av mange viktige tiltak Widerøe gjør for å redusere utslipp.

– Vi gjør hva vi kan for at våre reisende skal få et best mulig tilbud, inkludert å gi dem muligheten til å ta mer miljøbevisste valg. Intensjonen i denne avtalen med MSG Aviation er få på plass løsninger som kan bidra til å redusere karbonavtrykket vårt på en mer lønnsom måte enn i dag. At den i tillegg fremstår som mer effektiv passer inn i vårt kontinuerlige arbeid med å effektivisere våre flyoperasjoner på bakken og i luften. Med denne løsningen ser vi for oss en enda mer effektiv og punktlig flyoperasjon, som samlet sett vil bidra til reduserte kostnader, sier Driftsdirektør Morten Skoglund i Widerøes Flyveselskap.

Forventer bruk fra 2023

Det multifunksjonelle anlegget skal nå bygges på Oslo lufthavn Gardermoen etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på flyet før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det bli færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad av avisingsvæske og dermed mulighet for gjenbruk.

– Widerøe er en viktig del av infrastrukturen til distriktene i Norge og derfor en viktig kunde for oss.  Avtalen er kommersielt viktig, og er godt nytt for kloden i form av reduserte utslipp. Vi har hele verden som nedslagsfelt og opplever stor interesse fra flere store aktører, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

Han legger til at ikke bare kommersielle flyselskaper, men også flyplasser og flyfrakt-selskaper og militær luftfart er potensielle kunder.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på lakken på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som også er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett kan dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Widerøe’s Flyveselskap: Kommunikasjonssjef Catharina Solli, tlf. 989 01 506

MSG Aviation: Administrerende direktør Geir Steiro, tlf. 417 45 777

SINTEF og MSG Aviation inngår avtale

Pressemelding

SINTEF og MSG Aviation inngår avtale:

Skal optimalisere og validere MSGs løsning for inspeksjon, vask og avising av fly

Oslo 30. november 2021: SINTEF inngår avtale med MSG Aviation om å optimalisere og kvalitetssikre MSGs system for robotisert avising og vask, samt digital inspeksjon av fly.

SINTEF skal gjennomføre kartlegging, optimalisering og validering av MSGs flerfunksjonsløsning for fly. Prosjektet skal være til hjelp for MSG Aviation i videre valg av både detaljløsninger og samarbeidspartnere.

– Vi ser at SINTEF kan bidra med kunnskap og erfaring inn i et slikt prosjekt, det blir en viktig del av arbeidet for å klargjøre prosessene og utviklingsarbeidet vårt videre, sier Geir Steiro, administrerende direktør i MSG Aviation.

SINTEF skal blant annet bistå MSG Aviation i kartlegging og valg av teknologier og løsninger som inngår i multifunksjonsmaskinen. Validering av komponenter opp mot internasjonale standarder og flyselskapenes krav, blir vesentlig.

MSG Aviation og SINTEF vil jobbe tett sammen og har planlagt oppstart av arbeidet allerede denne uken.

– Vi ser frem til å komme i gang med arbeidet og videreutvikle MSG Aviations konsept med basis i hensyn til ulike partnere og produkter. Målet er å være med å identifisere den beste løsningen for MSG Aviation. Vi gleder oss til å bidra til å videreutvikle selskapets løsning, sier Gorm Johansen i SINTEF.

Forprosjekt for anlegg på Gardermoen

MSG Aviation har inngått en avtale med Oslo Lufthavn om prosjektering av det første anlegget som etter planen skal være klart til bruk i 2023. Det er dette forprosjektet MSG nå har inngått avtale med SINTEF om å gjennomføre. Forprosjektet skal ferdigstilles i 2022.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

MSGs flerfunksjonsanlegg har etter noen tas i bruk etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på fly før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det blir færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad og gjenbruk av avisingsvæske. Dermed oppnås positive klima og miljøeffekter i tillegg til reduserte kostnader for flyselskapene.

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett kan dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent. MSG Aviation har også en løsning for teknisk inspeksjon av flyene mens de vaskes. Det skjer ved skanning der avvik på flykroppen vil avdekkes. Den digitale prosessen blir nøyaktig og tidsbesparende.

Forprosjektet med SINTEF er en viktig del av arbeidet i å gjøre dette til standard-løsningen på flere flyplasser i Norge og etter hvert internasjonalt.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

MSG Aviation: Administrerende direktør Geir Steiro, tlf. 417 45 777

SINTEF: Kommunikasjonssjef, tlf. 97 19 03 39

MSG Aviation partner up with dolphitech to deliver high quality aircraft inspection service

Press release:

MSG Aviation partner up with dolphitech to deliver high quality aircraft inspection service

Oslo, 23 November 2021: MSG Aviation has signed a letter of intent (LOI) with dolphitech, a leading provider of non-destructive testing (NDT) platforms. The dolphitech technology will develop MSG Aviation’s inspection service, enabling aircraft inspections with ultrasonic technology. 

MSG Aviation delivers products and solutions for inspections of aircrafts, in addition to washing, de-sanding, de-icing and engine flushing. By partnering with dolphitech, MSG Aviation will strengthen its inspection offering to aircraft operators. Their cutting edge ultrasound technology makes it possible to examine the aircraft and detect damages without manpower physically inspecting the fuselage. The data is recorded, stored, and delivered to the aircraft owner with AMOS (Swiss Aviation Software) for evaluation. The data is saved and will be used for comparisons in later inspections.

Dolphitech has a strong track record of advancing world-class ultrasound technologies for the NDT market, and the intended agreement with MSG Aviation entails usage of platforms for testing. The platforms will be used in MSG Aviation’s models RS-400 and RS-500 to deliver a more holistic and less intrusive inspection service.

“Dolphitech has outstanding competence in ultrasound technology and data capture, especially developed for inspections of aircraft. We are pleased to use the NDT technology from dolphitech to improve our aircraft inspection offering. A digital and accurate inspection will save time and hassle for our customers”, says Geir Steiro, CEO of MSG Aviation.

“Safety is paramount in aviation. Dolphitech provides an unbeatable ultrasonic technology to inspect and detect damage, degradation and defects with easy usage and data interpretation. Our solutions for aircraft inspection fits like a glove for MSG Aviation’s offering, meeting the strictest industry standards”, says Jason Smith, Chief Commercial Officer at dolphitech.

MSG Aviation’s automated facility is now ready for use after a few years of research, development and testing of the prototype at Geiteryggen Airport in Skien. The solution has been developed with funds from the EU and Innovation Norway, among others. Following recent letters of intent with Avinor, Norway’s airport operator, the airlines Flyr and Norwegian as well as with Widerøe Ground Handling, MSG Aviation now signs its fifth letter of intent, bringing it one step closer to commercial launch.

 

For more information, please contact

Geir Steiro, CEO MSG Aviation
geir.steiro@msgaviation.com
+ 47 41 74 57 77

Aiming for an introduction to the stock exchange

To fund further expansion we are aiming for an introduction to the stock exchange during the next couple of weeks.

– We are in dialogue with several European airports, explains our Chair of the Board, Ove Trøen, in this interview with Finansavisen today. – To fund the further expansion, we are looking to raise 200-250 MNOK.

Skip to 7:23 to see the full interview and get all the details.

Finansavisen TV

Avinor and MSG Aviation enters into agreement

Svein Gunnar Mæland (founder MSG Aviation), Ole Petter Storstad (Avinor), Geir Steiro (CEO MSG Aviation) and Ove Trøen (Chair of the board MSG Aviation).

New robot will make de-icing faster and more environmentally friendly at OSL

Press release in Norwegian below

After ten years of development and testing at Geiteryggen in Skien, MSG Aviation’s automatic solution for de-icing, washing, engine washing and technical inspection of aircraft is finally ready for commercial use.

“We are delighted to start building the world’s first robot for de-icing, washing, engine washing and technical inspection of aircraft at OSL. There is no reason for airlines to continue with manual de-icing and washing of aircraft when we can do it faster, better, and more environmentally friendly by using new technology. We can contribute to carriers becoming more efficient and improving on-time performance as well as help them save money on fuel and reduce carbon emissions,” says CEO Geir Steiro of MSG Aviation.

“Aviation is dependent on sustainable solutions, and we at Avinor value new ideas and innovation that contribute to making our industry more sustainable. We are therefore pleased that MSG will build a pilot robot for de-ice and aircraft wash at Oslo Airport,” says Ole Petter Storstad, director of ground services at Oslo Airport

By washing the airplane’s fuselage, you contribute to less drag, potentially reducing fuel consumption by two per cent.

Thorough washing also leads to less wear and tear on the aircraft, resulting in lower maintenance costs. Airlines all over the world need these types of services. In colder climates de-icing and washing are crucial, whilst in warmer climates, where aircraft may cross deserts, there is a challenge cleaning the fuselage of sand.

MSG Aviaton has signed letters of intent with Norwegian and Flyr for washing, de-icing and technical inspection of aircraft. Widerøe Ground Handling has signed a letter of intent to be an operator as well as using the planned facility at Oslo Airport.

“Several airlines have already signed entered into agreements with us, and that is good news for the environment. Reducing emissions is a shared responsibility, and our solution will contribute to moving the aviation industry in the right direction. It will take years before some of the measures for this industry, such as fleet renewal, electrification and biofuels become a reality. Our solution will be up and running at OSL in just over a year and is one of many initiatives that will help us as an industry to reduce emissions,” says Steiro.

The robot removes ice and snow and washes the fuselage and the engine.

Environmentally friendly and efficient washing and de-icing of aircraft

The robot removes ice and snow and washes the fuselage and the engine. This takes place indoors, in a closed facility. With the help of the long robot arms, the process is far more accurate and precise than the current solution, where cars with a manual spray arm to do the job.

MSG Aviation’s robot is built to wash everything from larger passenger planes to smaller private planes. Military aircraft will also be able to use the robot. Both de-icing, washing and inspection of aircraft are time-consuming processes. It usually takes between four and ten hours to wash a plane, and it is done more or less manually. In winter, snow and ice lead to long and expensive delays because de-icing is done manually, and the capacity is limited. OSL is one of the most efficient airports in the world when it comes to de-icing. However, by making this process more automated, it can be done even faster and more environmentally friendly.

Great international interest

MSG Aviation is in dialogue with several international airports and airlines about new facilities.

“It is not only in cold regions that you have to de-ice planes. Approximately 2,500 airports world-wide conduct de-icing today. The whole world is our catchment area, and we have a good dialogue with a number of potential customers. The technical solutions will continue to be developed at our facility in Skien,” says Steiro.

Inspection without opening the fuselage

MSG Aviation’s business model has evolved from the original idea of washing and de-icing, to now also involving technical inspection of aircraft. The company recently signed a letter of intent with Dolphitech, one of the world’s leading companies for ultrasound inspection.

“With a camera, ultrasound and associated computer systems, we can ‘scan’ aircraft for damage without opening the fuselage at all. We already have the machine, so it is really just a matter of adding more equipment and integrating it with our systems,” says Steiro.

The idea was born during a winter delay

MSG Aviation’s founder Svein Gunnar Mæland has been working on the idea of ​​a sustainable washing facility for aircraft for almost ten years. Mæland is educated within mechanics and management and grew up with a father who sold car washing machines.

“During Christmas in 2009, my brother was delayed two days from Amsterdam. It gave me the idea to develop a much larger version of the car washing machines that could be used for airplanes. That’s how the development of a robot that removes snow and ice from aircraft in a more economical, environmentally friendly and efficient way began,” says Mæland.

Now the first commercial facility is soon a reality. In just over a year, MSG Aviation’s first facility will be operational at OSL. The goal of the three-year agreement is to commercially test a facility at the airport in a location that OSL makes available to MSG Aviation.  Airlines and ground handlers will be able to use the facility.

 


 

Avinor og MSG Aviation inngår avtale:

Ny robot vil gjøre avising raskere og mer miljøvennlig på OSL

En ny, grønn innovasjon fra Telemark skal bidra til å redusere både utslipp og kostnader for flyselskapene. Om vel et år står MSG Aviations robot klar på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

Etter ti år med utvikling og testing på Geiteryggen i Skien skal en automatisk løsning for innendørs avising, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly nå tas i bruk kommersielt.

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi nå setter i gang arbeidet med å bygge verdens første robot for avising, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly på OSL. Det er ingen grunn til at flyselskapene skal fortsette med kun manuell avising og vask av fly, når vi kan gjøre det raskere, bedre og mer miljøvennlig ved bruk av ny teknologi. Vi kan bidra til at flyselskapene blir mer effektive og punktlige samtidig som de sparer penger på drivstoff og reduserer klimautslippene, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

– Luftfarten er avhengig av bærekraftige løsninger, og vi i Avinor verdsetter nytenkning og innovasjon som kan bidra til nettopp dette. Vi er derfor glade for at MSG skal bygge et pilotanlegg for avvising og vask av fly ved Oslo lufthavn, sier Ole Petter Storstad, direktør flysidedrift ved OSL.

Regelmessig utvendig vask av fly gir mindre luftmotstand og dermed en estimert reduksjon i drivstofforbruk som er estimert til to prosent.

God vask gir dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. Flyselskaper over hele verden har med andre ord behov for disse tjenestene, men med noe ulike behov. Her i nord er det størst behov for avising og vask, mens det i mer eksotiske strøk hvor flyene flyr over ørken er en stor utfordring å rense flyskrog for sand.

MSG Aviation har inngått intensjonsavtaler med Norwegian og Flyr om vasking, avising og inspeksjon av fly. Widerøe Ground Handling har inngått intensjonsavtale om å være operatør, samt å benytte det planlagte anlegget på OSL.

– At en rekke flyselskaper allerede har signert med oss er godt nytt for miljøet. Å redusere utslippene er et felles ansvar, og vår løsning vil kunne ta flybransjen et viktig skritt i riktig retning. Det tar mange år før en del av bærekraftstiltakene for denne bransjen, som flåteutskiftning, elektrifisering og biodrivstoff, er en realitet. Vår løsning vil være tatt i bruk på OSL om vel et år og er et av mange initiativ som til sammen vil bidra til få ned utslippene, sier Steiro.

Miljøvennlig og effektiv vask og avising av fly

Roboten fjerner is og snø, og vasker flyskroget og flymotoren. Dette foregår innendørs, i et lukket anlegg. Ved hjelp av de lange robotarmene er prosessen langt mer nøyaktig og presis enn dagens løsning, der man bruker biler med manuell sprøytearm for å gjøre jobben.

MSG Aviations robot er bygget for å vaske alt fra større passasjerfly til mindre privatfly. Også militære fly vil kunne bruke roboten. Både avising, vasking og inspeksjon av fly er tidkrevende prosesser. Normalt tar det mellom fire og ti timer å vaske et fly, og det gjøres mer eller mindre manuelt. OSL er blant de aller beste i verden på avising av fly, men ved å automatisere denne prosessen vil det kunne gjøres enda raskere og mer miljøvennlig.

Stor internasjonal interesse

MSG Aviation er i dialog med en rekke internasjonale flyplasser og flyselskaper om etablering.

– Det er ikke bare i kalde strøk at man må avise fly. Det foregår derfor avising på flere flyplasser enn man skulle tro. Omtrent 2500 flyplasser driver med avising i dag. Hele verden er vårt nedslagsfelt og vi har god dialog med en rekke potensielle kunder, men de tekniske løsningene skal fortsatt utvikles ved anlegget vårt i Skien, sier Steiro.

Inspeksjon uten å åpne flyskroget

Fra den opprinnelige ideen om vask og avising har MSG Aviations forretningsmodell utviklet seg og innebærer nå også teknisk inspeksjon av fly. Nylig signerte selskapet en intensjonsavtale med Dolphitech, en av verdens ledende selskaper innen inspeksjon ved bruk av ultralyd.

– Med kamera, ultralyd og tilhørende datasystemer kan vi «scanne» fly for skader uten å åpne skroget i det hele tatt. Vi har allerede maskinen, så det er egentlig bare å sette mer utstyr på og integrere det med systemene våre, sier Steiro.

Ideen kom under vinterforsinkelse

MSG Aviations gründer Svein Gunnar Mæland har jobbet med ideen om en bærekraftig vaskehall for fly i nesten ti år. Mæland er utdannet innen mekaniske fag og ledelse, og har vokst opp med en far som solgte bilvaskemaskiner.

– I julen 2009 ble broren min to døgn forsinket fra Amsterdam. Det gav meg ideen om å utvikle en langt større variant av bilvaskemaskinene jeg så hos faren min, som kunne passe til fly. Der startet utviklingen av en robot som vasker og fjerner snø og is på fly på en mer økonomisk, miljøvennlig og effektiv måte, sier Mæland.

Nå er det første kommersielle pilotanlegget snart en realitet. Om vel et år setter MSG Aviation sin første robot på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) i drift. Målet med avtalen er å teste et anlegg i kommersiell drift på et område på flyplassen som Avinor leier ut til MSG Aviation i en 3-årig avtale. Flyselskaper og selskaper som tilbyr bakketjenester på OSL skal kunne benytte seg av roboten.

Preparing for the next phase

12 years after the initial idea, and 5 years after the company was founded, we’re set to take a leap into the next phase. The time is appropriate to shed our first skin, and dress up in a manner that suits a tech company developing game changing solutions for the aviation industry. Sustainable solutions –  that are also safe, reliable and cost efficient.

– Our new logo and visual identity represents MSG Aviation in a great way, says Ove Trøen, Chairman of the board. – Moving into a new phase, it is imperative to have a visual tool box that positions us as the innovative tech company that we truly are.