Meet the team behind project OSL

Seeking EIC Accelerator Application

EcoServices and MSG Aviation to explore cooperation to reduce emissions from aviation

Press release:

EcoServices and MSG Aviation to explore cooperation to reduce emissions from aviation

MSG Aviation and EcoServices have signed a letter of intent with the purpose of exploring how EcoServices’ established technology for washing aircraft engines may be used in MSG’s solutions for washing, de-icing and inspection of aircraft. The joint solution will reduce emissions and cost.

Following recent letters of intent with Avinor, Norway’s airport operator, the airlines Flyr and Norwegian as well as with Widerøe Ground Handling, MSG Aviation now signs its fourth letter of intent, bringing it one step closer to commercial launch.

EcoServices is a joint venture of ST Engineering and Pratt & Whitney and is the owner of the “EcoPower” brand and technology, which is established as a world-leading provider of washing services to aircraft jet engines with service locations spread around the globe. The company delivers services to both civil and military aviation.

“We look forward to collaborating with a company of EcoServices’ stature. For us this is a testament to MSG Aviation and our automated solution for aircraft washing, engine washing, de-icing and technical inspection. We look forward to launching our facilities, first at Oslo Airport Gardermoen and then at other locations in Norway and around the world,” said CEO Geir Steiro of MSG Aviation.

“MSG Aviation has a unique and highly sustainable solution that is very exciting to be a part of. We look forward to exploring our potential partnership with the goal of reducing global emissions from aviation and reducing cost for our customers,” said William Welch, President of EcoServices.

MSG Aviation has developed the world’s first automated solution for aircraft washing, de-icing and technical inspection, and can offer increased quality and significant environmental benefits through automation of services, reduced use of chemicals, and faster, more efficient, and consistent operations. For the airline passengers, this translates to less delays and reduced environmental impact.

More frequent and customised aircraft washing contributes to less air resistance and thus better fuel economy and reduced CO2 emissions. The washing also causes less wear on the aircraft, which in turn leads to lower maintenance costs. MSG Aviation also has a solution for engine washing that is important for the engines’ thermal power and performance. Overall, this will reduce fuel consumption and emissions by up to two percent. By washing the aircraft every 26 days, a reduction in fuel consumption of up to two percent is achieved.

The automated facility is now ready for use after a few years of research, development and testing of the prototype at Geiteryggen Airport in Skien. The solution has been developed with funds from the EU and Innovation Norway, among others.

Widerøe’s Flyveselskap og MSG Aviation inngår intensjonsavtale

Pressemelding

Widerøe’s Flyveselskap og MSG Aviation inngår intensjonsavtale:

Automatisert avising og vask av fly skal gi mindre utslipp og lavere kostnader

  1. desember 2021: Widerøe inngår intensjonsavtale med MSG Aviation om å benytte en ny løsning for mer miljøvennlig avising, vasking og teknisk inspeksjon av fly. Et pilotanlegg skal bygges på Oslo lufthavn noe som vil det bety reduserte miljøutslipp og kostnader, samt mer effektiv drift for flyselskapet.

Dialog om samarbeid har pågått mellom Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Ground Handling og MSG Aviation siden sistnevntes testanlegg ble oppført på Geitryggen i Skien.

Widerøe har som mål å bli et av de første flyselskap i verden som blir tilnærmet utslippsfrie, og iverksetter en rekke små og store tiltak for å redusere sitt klimaavtrykk.

MSG Aviation tilbyr grønnere og smartere løsninger for avising, vasking og teknisk inspeksjon av fly. Widerøe er nå et av flere norske flyselskap som har inngått intensjonsavtale med selskapet. Løsningen vil kunne bli et av mange viktige tiltak Widerøe gjør for å redusere utslipp.

– Vi gjør hva vi kan for at våre reisende skal få et best mulig tilbud, inkludert å gi dem muligheten til å ta mer miljøbevisste valg. Intensjonen i denne avtalen med MSG Aviation er få på plass løsninger som kan bidra til å redusere karbonavtrykket vårt på en mer lønnsom måte enn i dag. At den i tillegg fremstår som mer effektiv passer inn i vårt kontinuerlige arbeid med å effektivisere våre flyoperasjoner på bakken og i luften. Med denne løsningen ser vi for oss en enda mer effektiv og punktlig flyoperasjon, som samlet sett vil bidra til reduserte kostnader, sier Driftsdirektør Morten Skoglund i Widerøes Flyveselskap.

Forventer bruk fra 2023

Det multifunksjonelle anlegget skal nå bygges på Oslo lufthavn Gardermoen etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på flyet før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det bli færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad av avisingsvæske og dermed mulighet for gjenbruk.

– Widerøe er en viktig del av infrastrukturen til distriktene i Norge og derfor en viktig kunde for oss.  Avtalen er kommersielt viktig, og er godt nytt for kloden i form av reduserte utslipp. Vi har hele verden som nedslagsfelt og opplever stor interesse fra flere store aktører, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

Han legger til at ikke bare kommersielle flyselskaper, men også flyplasser og flyfrakt-selskaper og militær luftfart er potensielle kunder.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på lakken på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som også er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett kan dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Widerøe’s Flyveselskap: Kommunikasjonssjef Catharina Solli, tlf. 989 01 506

MSG Aviation: Administrerende direktør Geir Steiro, tlf. 417 45 777

SINTEF og MSG Aviation inngår avtale

Pressemelding

SINTEF og MSG Aviation inngår avtale:

Skal optimalisere og validere MSGs løsning for inspeksjon, vask og avising av fly

Oslo 30. november 2021: SINTEF inngår avtale med MSG Aviation om å optimalisere og kvalitetssikre MSGs system for robotisert avising og vask, samt digital inspeksjon av fly.

SINTEF skal gjennomføre kartlegging, optimalisering og validering av MSGs flerfunksjonsløsning for fly. Prosjektet skal være til hjelp for MSG Aviation i videre valg av både detaljløsninger og samarbeidspartnere.

– Vi ser at SINTEF kan bidra med kunnskap og erfaring inn i et slikt prosjekt, det blir en viktig del av arbeidet for å klargjøre prosessene og utviklingsarbeidet vårt videre, sier Geir Steiro, administrerende direktør i MSG Aviation.

SINTEF skal blant annet bistå MSG Aviation i kartlegging og valg av teknologier og løsninger som inngår i multifunksjonsmaskinen. Validering av komponenter opp mot internasjonale standarder og flyselskapenes krav, blir vesentlig.

MSG Aviation og SINTEF vil jobbe tett sammen og har planlagt oppstart av arbeidet allerede denne uken.

– Vi ser frem til å komme i gang med arbeidet og videreutvikle MSG Aviations konsept med basis i hensyn til ulike partnere og produkter. Målet er å være med å identifisere den beste løsningen for MSG Aviation. Vi gleder oss til å bidra til å videreutvikle selskapets løsning, sier Gorm Johansen i SINTEF.

Forprosjekt for anlegg på Gardermoen

MSG Aviation har inngått en avtale med Oslo Lufthavn om prosjektering av det første anlegget som etter planen skal være klart til bruk i 2023. Det er dette forprosjektet MSG nå har inngått avtale med SINTEF om å gjennomføre. Forprosjektet skal ferdigstilles i 2022.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

MSGs flerfunksjonsanlegg har etter noen tas i bruk etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på fly før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det blir færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad og gjenbruk av avisingsvæske. Dermed oppnås positive klima og miljøeffekter i tillegg til reduserte kostnader for flyselskapene.

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett kan dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent. MSG Aviation har også en løsning for teknisk inspeksjon av flyene mens de vaskes. Det skjer ved skanning der avvik på flykroppen vil avdekkes. Den digitale prosessen blir nøyaktig og tidsbesparende.

Forprosjektet med SINTEF er en viktig del av arbeidet i å gjøre dette til standard-løsningen på flere flyplasser i Norge og etter hvert internasjonalt.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

MSG Aviation: Administrerende direktør Geir Steiro, tlf. 417 45 777

SINTEF: Kommunikasjonssjef, tlf. 97 19 03 39

MSG Aviation partner up with dolphitech to deliver high quality aircraft inspection service

Press release:

MSG Aviation partner up with dolphitech to deliver high quality aircraft inspection service

Oslo, 23 November 2021: MSG Aviation has signed a letter of intent (LOI) with dolphitech, a leading provider of non-destructive testing (NDT) platforms. The dolphitech technology will develop MSG Aviation’s inspection service, enabling aircraft inspections with ultrasonic technology. 

MSG Aviation delivers products and solutions for inspections of aircrafts, in addition to washing, de-sanding, de-icing and engine flushing. By partnering with dolphitech, MSG Aviation will strengthen its inspection offering to aircraft operators. Their cutting edge ultrasound technology makes it possible to examine the aircraft and detect damages without manpower physically inspecting the fuselage. The data is recorded, stored, and delivered to the aircraft owner with AMOS (Swiss Aviation Software) for evaluation. The data is saved and will be used for comparisons in later inspections.

Dolphitech has a strong track record of advancing world-class ultrasound technologies for the NDT market, and the intended agreement with MSG Aviation entails usage of platforms for testing. The platforms will be used in MSG Aviation’s models RS-400 and RS-500 to deliver a more holistic and less intrusive inspection service.

“Dolphitech has outstanding competence in ultrasound technology and data capture, especially developed for inspections of aircraft. We are pleased to use the NDT technology from dolphitech to improve our aircraft inspection offering. A digital and accurate inspection will save time and hassle for our customers”, says Geir Steiro, CEO of MSG Aviation.

“Safety is paramount in aviation. Dolphitech provides an unbeatable ultrasonic technology to inspect and detect damage, degradation and defects with easy usage and data interpretation. Our solutions for aircraft inspection fits like a glove for MSG Aviation’s offering, meeting the strictest industry standards”, says Jason Smith, Chief Commercial Officer at dolphitech.

MSG Aviation’s automated facility is now ready for use after a few years of research, development and testing of the prototype at Geiteryggen Airport in Skien. The solution has been developed with funds from the EU and Innovation Norway, among others. Following recent letters of intent with Avinor, Norway’s airport operator, the airlines Flyr and Norwegian as well as with Widerøe Ground Handling, MSG Aviation now signs its fifth letter of intent, bringing it one step closer to commercial launch.

 

For more information, please contact

Geir Steiro, CEO MSG Aviation
geir.steiro@msgaviation.com
+ 47 41 74 57 77

We are expanding and therefore looking for a project manager for our development projects:

The aviation industry is in constant change; but one thing stays the same.

The aviation industry is in constant change; but one thing stays the same. Aircrafts need to be washed and de-iced to operate safely in harsh winter conditions.

Great feature about this topic in the latest issue of Airside International, also highlighting MSG Aviation as a cost-efficient and sustainable alternative.

 

Arendalsuka 2021- Yesterday, we gathered a united and committed aviation industry with high ambitions and concrete plans to reduce climate emissions.

 

Ingen alternativ tekstbeskrivelse tilgjengelig for dette bildet

Beyond fleet electrification and transition to sustainable fuel, several measures will contribute to a more sustainable aviation industry in the shorter term. Our solution will make a great contribution to reducing emissions, eliminate discharge of chemicals into surrounding environments and reduce cost all at once.

“It is fantastic to hear the enthusiasm of the greatest players in Norwegian aviation industry. We in MSG Avation are ready to implement our solution and have ambitions of building our first facility at OSL, Gardermoen within 2022”, says Geir Steiro, CEO of .

Ingen alternativ tekstbeskrivelse tilgjengelig for dette bildet

Thank you to AvinorNorwegianFlyrSAS – Scandinavian AirlinesWiderøe Ground Handling AS and OSM Aviation for contributing to the discussions.

Norwegian and MSG Aviation sign letter of intent

Press release:

Norwegian and MSG Aviation sign letter of intent:

Lower emissions and costs through automated washing and de-icing of aircraft

Oslo 16th august 2021: Norwegian has entered into agreement with MSG Aviation to use a more climate friendly solution for washing, de-icing and inspection of aircraft. The dialogue between the two parties has been ongoing since the construction of MSG’s test facility.

Norwegian logo

Norwegian aims to be a leader in moving towards a more sustainable and climate friendly aviation industry. The company wants to be consumers’ first choice by reusing and recycling plastic waste and continue to promote sustainable fuel solutions whilst maintaining Europe’s youngest fleet. The goal is to reduce CO2 emissions by 45 percent by 2030. This is in line with the 1.5° C target in the Paris Agreement.

MSG Aviation offers greener and smarter solutions for washing, de-icing and technical inspection of aircraft. Norwegian has been in dialogue with MSG since 2016 and has been the first of the major airlines to sign a letter of intent with the company. The solution is one of many key measures Norwegian is taking to reduce emissions.

“We do whatever we can to ensure that our travellers get the best possible service, including offering as low climate impact as possible. To us, MSG’s solution is an initiative that can help reduce our carbon footprint in a profitable way, and that fits well with other solutions we are already using to operate as efficiently as possible. MSG’s automated solution for washing, de-icing and inspecting of aircraft can make us even more efficient, punctual and can help us reduce our overall costs” said Henrik Fjeld, SVP Ground and Technical at Norwegian.

Expects operation from 2022

The automated facility is now ready to launch, following a few years of research, development and testing of the prototype at Geiteryggen Airport in Skien. The solution has been developed with funds from the EU and Innovation Norway, among others.

Today, it takes a long time to remove ice and snow of planes manually before departure. This often leads to significant delays on snowy days. Such delays will be reduced with the new, automated solution. In addition, the fuel consumption is lower, and the amount of the de-icing fluid that is collected is higher, which increases the possibility of reuse.

MSG is now in dialogue with Oslo Airport to make preliminary plans for a facility that may be ready for operation 2022. Norwegian will use this facility primarily.

“Norwegian is Scandinavia’s second largest airline and therefore an important customer for us. The agreement is important to us, commercially, and is good news for the globe as it contributes to reducing emissions. We have the whole world as a catchment area and believe this agreement will catch the attention of other future customers”, said CEO Geir Steiro of MSG Aviation.

He adds that not only commercial airlines, but also airports, cargo airlines and military aviation are potential customers.

Reduced time and emissions lead to lower costs

More frequent and customised aircraft washing contributes to less air resistance and thus better fuel economy and reduced CO2 emissions. The washing also causes less wear on the aircraft, which in turn leads to lower maintenance costs. MSG Aviation also has a solution for engine washing that is important for the engines’ thermal power and performance. Overall, this can reduce fuel consumption and emissions by up to two percent.

The letter of intent also includes a common goal that Norwegian will also be able to use MSG Aviation’s solution for technical inspection of the aircraft while they are being washed. This is done by scanning the aircraft. The digital process is accurate and timesaving.