Widerøe’s Flyveselskap og MSG Aviation inngår intensjonsavtale

Pressemelding

Widerøe’s Flyveselskap og MSG Aviation inngår intensjonsavtale:

Automatisert avising og vask av fly skal gi mindre utslipp og lavere kostnader

  1. desember 2021: Widerøe inngår intensjonsavtale med MSG Aviation om å benytte en ny løsning for mer miljøvennlig avising, vasking og teknisk inspeksjon av fly. Et pilotanlegg skal bygges på Oslo lufthavn noe som vil det bety reduserte miljøutslipp og kostnader, samt mer effektiv drift for flyselskapet.

Dialog om samarbeid har pågått mellom Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Ground Handling og MSG Aviation siden sistnevntes testanlegg ble oppført på Geitryggen i Skien.

Widerøe har som mål å bli et av de første flyselskap i verden som blir tilnærmet utslippsfrie, og iverksetter en rekke små og store tiltak for å redusere sitt klimaavtrykk.

MSG Aviation tilbyr grønnere og smartere løsninger for avising, vasking og teknisk inspeksjon av fly. Widerøe er nå et av flere norske flyselskap som har inngått intensjonsavtale med selskapet. Løsningen vil kunne bli et av mange viktige tiltak Widerøe gjør for å redusere utslipp.

– Vi gjør hva vi kan for at våre reisende skal få et best mulig tilbud, inkludert å gi dem muligheten til å ta mer miljøbevisste valg. Intensjonen i denne avtalen med MSG Aviation er få på plass løsninger som kan bidra til å redusere karbonavtrykket vårt på en mer lønnsom måte enn i dag. At den i tillegg fremstår som mer effektiv passer inn i vårt kontinuerlige arbeid med å effektivisere våre flyoperasjoner på bakken og i luften. Med denne løsningen ser vi for oss en enda mer effektiv og punktlig flyoperasjon, som samlet sett vil bidra til reduserte kostnader, sier Driftsdirektør Morten Skoglund i Widerøes Flyveselskap.

Forventer bruk fra 2023

Det multifunksjonelle anlegget skal nå bygges på Oslo lufthavn Gardermoen etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på flyet før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det bli færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad av avisingsvæske og dermed mulighet for gjenbruk.

– Widerøe er en viktig del av infrastrukturen til distriktene i Norge og derfor en viktig kunde for oss.  Avtalen er kommersielt viktig, og er godt nytt for kloden i form av reduserte utslipp. Vi har hele verden som nedslagsfelt og opplever stor interesse fra flere store aktører, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

Han legger til at ikke bare kommersielle flyselskaper, men også flyplasser og flyfrakt-selskaper og militær luftfart er potensielle kunder.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på lakken på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som også er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett kan dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Widerøe’s Flyveselskap: Kommunikasjonssjef Catharina Solli, tlf. 989 01 506

MSG Aviation: Administrerende direktør Geir Steiro, tlf. 417 45 777