SINTEF og MSG Aviation inngår avtale

Pressemelding

SINTEF og MSG Aviation inngår avtale:

Skal optimalisere og validere MSGs løsning for inspeksjon, vask og avising av fly

Oslo 30. november 2021: SINTEF inngår avtale med MSG Aviation om å optimalisere og kvalitetssikre MSGs system for robotisert avising og vask, samt digital inspeksjon av fly.

SINTEF skal gjennomføre kartlegging, optimalisering og validering av MSGs flerfunksjonsløsning for fly. Prosjektet skal være til hjelp for MSG Aviation i videre valg av både detaljløsninger og samarbeidspartnere.

– Vi ser at SINTEF kan bidra med kunnskap og erfaring inn i et slikt prosjekt, det blir en viktig del av arbeidet for å klargjøre prosessene og utviklingsarbeidet vårt videre, sier Geir Steiro, administrerende direktør i MSG Aviation.

SINTEF skal blant annet bistå MSG Aviation i kartlegging og valg av teknologier og løsninger som inngår i multifunksjonsmaskinen. Validering av komponenter opp mot internasjonale standarder og flyselskapenes krav, blir vesentlig.

MSG Aviation og SINTEF vil jobbe tett sammen og har planlagt oppstart av arbeidet allerede denne uken.

– Vi ser frem til å komme i gang med arbeidet og videreutvikle MSG Aviations konsept med basis i hensyn til ulike partnere og produkter. Målet er å være med å identifisere den beste løsningen for MSG Aviation. Vi gleder oss til å bidra til å videreutvikle selskapets løsning, sier Gorm Johansen i SINTEF.

Forprosjekt for anlegg på Gardermoen

MSG Aviation har inngått en avtale med Oslo Lufthavn om prosjektering av det første anlegget som etter planen skal være klart til bruk i 2023. Det er dette forprosjektet MSG nå har inngått avtale med SINTEF om å gjennomføre. Forprosjektet skal ferdigstilles i 2022.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

MSGs flerfunksjonsanlegg har etter noen tas i bruk etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på fly før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det blir færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad og gjenbruk av avisingsvæske. Dermed oppnås positive klima og miljøeffekter i tillegg til reduserte kostnader for flyselskapene.

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett kan dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent. MSG Aviation har også en løsning for teknisk inspeksjon av flyene mens de vaskes. Det skjer ved skanning der avvik på flykroppen vil avdekkes. Den digitale prosessen blir nøyaktig og tidsbesparende.

Forprosjektet med SINTEF er en viktig del av arbeidet i å gjøre dette til standard-løsningen på flere flyplasser i Norge og etter hvert internasjonalt.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

MSG Aviation: Administrerende direktør Geir Steiro, tlf. 417 45 777

SINTEF: Kommunikasjonssjef, tlf. 97 19 03 39