Norsk robotteknologi gjør luftfarten mer effektiv og bærekraftig:

Vi fjerner vinterforsinkelser på OSL

Fra Telemark kommer en ny, grønn innovasjon som skal løfte global luftfart. En sikker og automatisk løsning for avising, utvendig vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly vil bidra til å redusere både utslipp og kostnader for flyselskapene. Om vel et år står MSG Aviations unike hangar klar for bruk på Gardermoen.

– Vi vil hjelpe luftfarten til å drive mer effektivt og miljøvennlig. Et helt rent fly med ren motor gir betydelig reduksjon i forbruk av drivstoff. Dessuten reduseres vedlikeholdskostnadene over tid, sier Geir Steiro, administrerende direktør i MSG Aviation.

Med 40 år bak seg i flybransjen, fra lederstillinger i både SAS, Norwegian, Thomas Cook og Qatar Airways, vet Steiro bedre enn de fleste hvilket potensiale det er i automatisk avising, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly. Regelmessig utvendig vask av fly gir mindre luftmotstand og dermed en estimert reduksjon i drivstofforbruk på to prosent.

Miljøvennlig, sikker, presis og effektiv vask og avising av fly

På Geiteryggen lufthavn i Skien står en gammel Boeing 737 inne i en 60 meter lang og 43 meter bred robothall. Etter ti år med utvikling er løsningen klar: roboten fjerner is og snø, og vasker flyskroget og flymotoren. Ved hjelp av de lange robotarmene inne i en hangar er prosessen langt mer nøyaktig og presis enn dagens løsning, der man bruker biler med manuell sprøytearm for å gjøre jobben.

MSG Aviations robot er bygget for å vaske alt fra større passasjerfly til mindre privatfly. Også militære fly vil kunne bruke roboten. Både avising, vasking og inspeksjon av fly er tidkrevende prosesser. Normalt tar det mellom fire og ti timer å vaske et fly, og det gjøres mer eller mindre manuelt. På vinteren bidrar snø og is til lange og kostbare forsinkelser.

– Det er ingen grunn til at flyselskapene skal fortsette med manuell avising og vask av fly, når en semiautomatisk vaskehall kan gjøre det raskere, bedre og mer miljøvennlig. Prosessen vår er langt raskere og mer presis enn tradisjonell avising og vask av fly. Vi kan bidra til at flyselskapene blir mer effektive og punktlige samtidig som de sparer penger på drivstoff og reduserer miljøutslippene sine, sier Steiro.

MSG Aviation vil fjerne vinterforsinkelser på OSL

Mindre drivstoff, mindre slitasje og mindre bruk av kjemikalier

Rene fly ser ikke bare penere ut. Vask av fly gir direkte utslag på forbruket av drivstoff, og påvirker dermed både kostnader og miljøet positivt. God vask medfører dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. Flyselskaper over hele verden har med andre ord bruk for disse tjenestene, men med noe ulike behov. Her i nord er det størst behov for avising og vask, mens det i varmere strøk svært mange steder er en stor utfordring å rense flyskrog for sand.

– Det er ikke bare i kalde strøk at man må avise fly. Det foregår derfor avising på flere flyplasser enn man skulle tro. Omtrent 2500 flyplasser driver med avising i dag. Hele verden er med andre ord vårt nedslagsfelt, men de tekniske løsningene skal fortsatt utvikles i Skien, sier administrerende direktør Geir Steiro.

MSG Aviations robot vil også samle opp og resirkulere avisingsvæske, som gir ytterligere miljøgevinst for flyselskapene og flyplassen. I tillegg vil resirkulering av vann redusere den totale mengden vann som brukes.

MSG Aviations robot vil samle opp og resirkulere vaskevannet

Inspeksjon uten å fjerne paneler og utstyr på innsiden av skroget

Fra den opprinnelige ideen om vask og avising har MSG Aviations forretningsmodell utviklet seg og innebærer nå også inspeksjon av fly. Nylig signerte selskapet en intensjonsavtale med Dolphitech, en av verdens ledende selskaper innen inspeksjon ved bruk av ultralyd.

– Med kamera, ultralyd og tilhørende datasystemer kan vi scanne fly for skader uten å åpne skroget i det hele tatt. Vi har allerede maskinen, så det er egentlig bare å sette mer utstyr på og integrere det med systemene våre. Vi jobber tett med andre selskaper, og har også en god dialog med SINTEF om utvikling av flyinspeksjon, sier Geir Steiro

 Luftfartens utslipp må ned for at Norge skal nå sine bærekraftsmål

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Verden, Europa og Norge skal gjennomføre en omfattende grønn omstilling på rekordtid. Norge har satt seg som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. FNs klimarapport som ble publisert tidligere i år understreket både alvoret og tidspresset.

– For å nå Parisavtalen må vi halvere verdens totale CO2-utslipp før 2030. Dette betyr en reduksjon på 50 prosent av noe som faktisk er høyere i dag enn når denne avtalen ble signert for fem år siden. Dette må vi gjøre på under 10 år, så det haster med å iverksette tiltak, sier Geir Steiro, CEO i MSG Aviation.

safety

Luftfarten har en viktig rolle i denne omstillingen. Flytrafikken innenriks og utenriks tilsvarer ca. 5,5 prosent av Norges utslipp. Løsningen er ikke at vi slutter å fly. Norges geografi og nordmenns bosettingsmønster gjør oss mer avhengig av å fly enn de fleste andre land. I tillegg har vi et internasjonalt orientert næringsliv som er helt avhengig av å komme seg ut i verden. Mer enn 100.000 tonn norsk laks flys til andre deler av verden hvert år.

Å drive luftfart på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte er et felles mål for alle flyselskapene i Norge. MSG Aviations løsning for avising, vask og inspeksjon er et av flere tiltak som kan bidra til å redusere karbonavtrykket på en lønnsom måte. Flere aktører ser verdien i løsningen. Det er signert intensjonsavtaler med Norwegian og Flyr om vasking, avising og inspeksjon av fly, og Widerøe Ground Handling har inngått intensjonsavtale om å være operatør, samt å benytte det planlagte anlegget på Oslo Lufthavn.

Electric Aircraft Tug trekker flyet gjennom prosessen, guidet av et radarbasert system for nøyaktig posisjonering.

– At en rekke flyselskaper allerede har signert med oss er godt nytt for kloden vår. Reduserte utslipp er et felles ansvar, og vår løsning vil kunne ta flybransjen et viktig skritt i riktig retning. Det tar mange år før en del av bærekraftstiltakene for denne bransjen, som flåteutskiftning, elektrifisering og biodrivstoff, er en realitet. Vår løsning er klar allerede neste år og er en av mange initiativ som til sammen vil bidra til få ned utslippene, sier Geir Steiro, CEO i MSG Aviation.

Ideen kom under vinterforsinkelse

MSG Aviations gründer Svein Gunnar Mæland har jobbet med ideen om en bærekraftig vaskehall for fly i nesten ti år. Mæland er utdannet innen mekaniske fag og ledelse, og har vokst opp med en far som solgte bilvaskemaskiner.

–  I julen 2009 ble broren min to døgn forsinket fra Amsterdam. Det gav meg ideen om å utvikle en langt større variant av bilvaskemaskinene jeg så hos faren min, som kunne passe til fly. Der startet utviklingen av en maskin som vasker og fjerner snø og is på fly på en mer økonomisk, miljøvennlig og effektiv måte, sier Mæland.

Nå er ideen snart en realitet. Allerede neste år settes den første kommersielle hangaren på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) i drift.

– Nå settes både Skien, Telemark og Norge på kartet med en unik global innovasjon. Jeg er virkelig stolt over å være en del av laget som har skapt dette her, sier gründer Svein Gunnar Mæland.