Meeting with Norway’s Minister of Transport

Meeting with Knut Arild Hareide, Norway’s Minister of Transport, and MSG Production

On November 23rd, 2020 we were invited to meet with the Minister of Transport Knut Arild Hareide, where we at MSG presented our solution for automatic de-icing and washing of aircraft.  The developed robotics and technology are extremely important for the environment, safety, and effectiveness of airport operations (in comparison to today’s manual methods). 

The future’s solution is ready for installation in the country’s busiest airports

The Minister and his staff were well prepared for the meeting and gave us the clear impression that he and his department are very positive about MSG’s patented solution, which reduces CO2 emissions into the environment, contains and collects chemicals, and helps to streamline airport operations.

Our system ensures sustainability and protects the environment with a significant reduction of CO2 contamination, containment, and recycling of water and chemicals.

The current crisis in aviation both demands and encourages to think differently, in the way of environmentally conscious solutions.  We understood from the Minister that he was impressed by the developed equipment, and how MSG’s technology can contribute to Norwegian and international aviation. 

Steinar Hannestad, Minister of Transportation Knut Arild Hareide, Svein Gunnar Mæland, and Ove Trøen

The green transition

We understood that the Minister is looking forward to establishing MSG Production’s solution shortly at OSL and other Norwegian airports working closely with Avinor -contributing to the green transition.  MSG will keep the Minister informed in regards to the future establishment of our system.

MSG Production AS


Møte med Statsråd Knut Arild Hareid (Samferdselsdepartementet) og MSG Production

23. november 2020 var vi invitert til møte med Statsråd Knut Arild Hareide, hvor MSG presenterte sin løsning for automatisert avising og vask av fly. Roboten og teknologien som er utviklet er svært viktig for miljøet, sikkerheten og en effektiv flyplassdrift,- sammenlignet med dagens manuelle metode.

Fremtidens løsning er klar for installering på landets mest trafikkerte flyplasser

Statsråden og hans stab var godt forberedt til møte og vi fikk et klart inntrykk av at Statsråden og hans fagavdeling er meget positiv til MSG sin patenterte løsning, som sparer miljøet for vesentlige Co2 utslipp, samler opp kjemikalier og bidrar til å effektivisere flyplassdrift. MSG oppfattet at vårt utstyr er svært aktuelt for regjeringens satsing for å redusere klimaavtrykket fra luftfarten.

Løsningen sikrer bærekraft og miljø,- med en stor reduksjon av Co2 forurensing, oppsamling og resirkulerer av vann og kjemikalier.

Krisen i luftfarten krever både muligheter for og en sterk oppfordring til,- å tenke nytt og miljøvennlig løsninger. Vi forstod Statsråden slik at han ble imponert over utstyret som er utviklet og hva MSG sin teknologi kan bidra med for Norsk og internasjonal luftfart.

Det grønne skifte

Vi oppfattet at Statsråden ser fram til en snarlig etablering av MSG Production sin løsning på OSL og andre norske flyplasser, i tett samarbeid med Avinor. Slik at denne løsning kan bidra til det grønne skiftet.

MSG vil holde Statsråden orientert om fremdriften for denne etableringen.

MSG Production AS