We are Hiring!

MSG Production is currently hiring for three positions.

-MSG Production ansetter tre stillinger.

Please note information about the job openings is written in Norwegian and are we are currently only accepting applications via Finn.no.

MSG Production has developed the Multi-Solution Gate, the world’s first autonomous solution for washing, de-icing, and inspection of aircraft. Our machine is a sustainable solution that contributes to cost savings and safety within the aviation industry. The company has invested over 100 MNOK in the development of a full-scale prototype located on-site at Skien Airport, Geiteryggen.

Prosessingeniør/Process Engineer

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for vår prosessfilosofi og videreutvikling av denne
 • Ansvar for prosessdesign, dimensjonering og beregning, herunder:
  • Piping
  • Pumper
  • Ventiler og reguleringsteknikk
 • Utarbeide prosessteknisk dokumentasjon, og underlag for innkjøp i disiplinen 
 • Delta i, og lede, arbeidsgrupper for videre utvikling
 • Ansvar for P&ID (piping and instrumentation diagram)
 • Ansvar for HAZOP og sikkerhetsanalyser

Kvalifikasjoner

 • Du er en senior prosessingeniør eller tilsvarende med minimum bachelorgrad 
 • Du har flere års erfaring, og god kunnskap om pumper, ventiler og reguleringsteknikk
 • Du er erfaren når det kommer til prosessdesign, opptatt av maskinsikkerhet/prosess-sikkerhet og har kjennskap til risikoanalyser
 • Du kommuniserer godt på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du behersker IT verktøy som MS Office og har gjerne erfaring med SolidPlant eller lignende systemer for prosessdesign. Kjennskap til SolidWorks kan også være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du er erfaren og selvgående. Evner å ta egne avgjørelser og stå i dem
 • Du er robust, behersket og i stand til å takle høyt press
 • Du har gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Du er systematisk, planmessig og effektiv
 • Du er nysgjerrig, trives med komplekse oppgaver og er utviklingsorientert

Vennligst søk her:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=219942427


Automasjonsinginiør/Automation Engineer

Arbeidsoppgaver

 • Systemeierskap
 • Lede R&D og utviklingsarbeid innen disiplinen
 • Utvikling av styresystemer med HMI
 • Utvikling av integrerte sikkerhetssystemer
 • Digitalisering, robotisering og automasjon
 • Utvikling av database-systemer

Kvalifikasjoner

 • Automasjonsingeniør eller tilsvarende med minimum bachelorgrad 
 • Du har flere års erfaring i ditt fag, og gjerne kunnskap om PLS, industrielle komponenter og kommunikasjonsprotokoller
 • Du har gjerne erfaring med LiDAR, laser og bildegjenkjenningsteknologi
 • Du kommuniserer godt på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er erfaren og selvgående. Evner å ta egne avgjørelser og stå i dem
 • Du er robust, behersket og i stand til å takle høyt press
 • Du har gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Du er systematisk, planmessig og effektiv
 • Du er nysgjerrig, trives med komplekse oppgaver og er utviklingsorientert

Vennligst søk her:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=219942130Maskiningeniør/Machine Engineer

 • Modellering og design, fremstilling av arbeidstegninger
 • Simulering, styrkeberegning og materialvalg
 • Dokumentasjonsarbeid og kvalitetskontroll
 • Utarbeide underlag for innkjøp av komponenter
 • Bidra kreativt og praktisk med utvikling av konsepter og tekniske løsninger
 • Inngå arbeidsgrupper for utvikling av nye produkter og løsninger, herunder design-review
 • Dialog og samarbeid med verksted

Kvalifikasjoner

 • Maskin-, mekatronikk-ingeniør, gjerne med bachelorgrad – eller tilsvarende rettet fagskoleingeniør
 • Du har noen års erfaring fra mekanisk verksted eller lignende
 • God kunnskap om bruk av designverktøy som SolidWorks eller Inventor
 • Du har god kjennskap til maskinforskriften, maskinsikkerhet og CE-merking
 • Du kommuniserer godt på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er kreativ, nøyaktig og selvgående
 • Du er sulten på egen faglig utvikling og bidrar til bedriftens videreutvikling
 • Du har gode kommunikasjonsevner, og ser viktigheten av samarbeide på tvers av avdelinger
 • Du er nysgjerrig, trives med komplekse oppgaver og er løsningsorientert

Vennligst søk her:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=219941691